بهین گستر گیتی

02144051345 – 02144054531

[email protected]

مقالات

ادامه مطلب
مدل شایستگی

مدل شایستگی

در زمینه مدل شایستگی، فهرست‌ها و مدل‌های مختلفی از شایستگی‌ها ذکر گردیده است و سازمان‌های مختلفی نیز مدل‌های خاص خود را ارائه نموده‌اند