بهین گستر گیتی

02144051345 – 02144054531

[email protected]

سامانه سنجش کارایی و بهره وری DEA-Master

اين نرم افزار به منظور محاسبه كارايي، اثر بخشي و بهره وري در عملكرد سازمانها بر اساس مدل تحليل پوششي داده ها DEA طراحي و پياده سازي شده است. با استفاده از اين سيستم امتياز كارايي نسبي واحدها محاسبه شده و واحدهاي كارا و ناكارا تعيين مي گردد. همچنين واحدهاي الگو براي هر واحد ناكارا معرفي شده و اهداف مطلوب در هر شاخص براي هر واحد ناكارا بدست مي آيد.

DEA MASTER
ماژولهای اصلی

ماژول تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی

ماژول گزارشات و نمودارها

ماژول ورود و صدور مکانیزه اطلاعات
  • ایمپورت داده های اقلام اطلاعاتی و زیر شاخصها از هر نوع پایگاه داده شامل Excel, Access, SQLserver, Oracle
  • ایمپورت داده های اقلام اطلاعاتی و زیر شاخصها از طریق وب سرویس
  • ایمپورت داده های اقلام اطلاعاتی و زیر شاخصها از طریق وب سرویس

شرح پروژه های نمونه تحلیل پوششی داده ها