بهین گستر گیتی

02144051345 – 02144054531

[email protected]

نرم افزار مدیریت عملکرد سازمان BSC-Master

نرم افزار مدیریت عملکرد سازمان بستر مکانیزه یکپارچه به منظور تعریف، محاسبه و پایش اهداف استراتژیک، شاخصهای عملکرد و نتیجه و کنترل پروژه ها و برنامه های عملیاتی را در سازمان و واحدهای تابعه فراهم می کند و نتایج در قالب انواع داشبوردهای مدیریتی به صورت آنلاین ارائه می گردد.

ماژولهای اصلی نرم افزار مدیریت عملکرد سازمان

ماژول کارت امتیازی متوازن

ماژول کنترل پروژه ها و اقدامات استراتژیک

داشبوردهای مدیریتی