بهین گستر گیتی

02144051345 – 02144054531

[email protected]

بانک ملی

شرکت بهین گستر گیتی در طول سالهای فعالیت خود پروژه های متعددی در حوزه بهره وری، کارایی و اثربخشی در سازمانهای بزرگ اجرا نموده است که در همگی آنها نرم افزار DEA-Master بکار گرفته شده است. این نرم افزار پس از آموزش در اختیار افراد متولی موضوع کارایی و بهره وری قرار می گیرد و بدین ترتیب سازمانها در دوره های مختلف می توانند  راسا ارزیابی های مدنظر را انجام دهند. ضمن اینکه در حوزه مدلسازی و تعریف و شناسایی شاخصها از خدمات مشاوره ای این شرکت بهره مند می گردند.

 

علاوه بر این حدود 50 پایان نامه دکترا و کارشناسی ارشد از خدمات مشاوره این شرکت در بخش مدلسازی ریاضی و حل مدلهای DEA استفاده نموده اند.

 

 در ادامه به شرح اجمالی یک پروژه نمونه که در این شرکت به اجرا رسیده است می پردازیم:

کار فرما :

بانک ملی

موقعیت جغرافیایی :

تهران

پیمانکار پروژه :

شرکت بهین گستر گیتی

عنوان و شرح پروژه :

محاسبه کارایی و درجه بندی شعب و مناطق بانک ملی ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

اجرای این پروژه در سال 1394به این شرکت محول گردید و تا به امروز سیستم در هر دوره سه ماهه و یکساله امتیازهای کارایی و درجه بندی شعب را محاسبه نموده و ادارات بهره بردار از این نتایج آن در کاربردهای مختلف استفاده می کنند.

شرح خدمات این پروژه در دو بخش طراحی مدل ارزیابی و پیاده سازی و اجرای سیستم نرم افزاری تعریف شده است.

طراحی مدل ارزیابی:

  • شامل شناسایی شاخصهای ورودی و خروجی

بر اساس مطالعات مختلف و همچنین جلسات با خبرگان بانک شاخصهای ورودی و خروجی شناسایی گردید. به عنوان مثال شاخصهای جذب منابع، ارایه تسهیلات، حجم خدمات بانکی ارایه شده، کاهش مطالبات معوق به عنوان خروجی و شاخص های مطلوبیت موقعیت مکانی شعبه، تعداد و امتیاز پرسنلی شعبه، برخی هزینه های اداری شعبه به عنوان ورودی در نظر گرفته شد. واضح است که این موارد در هر بانک با توجه به ویژگیهای آن می توان متغیر باشد

 

  • تشکیل ساختار درختی محاسبه هر شاخص

برای  هر یک از خروجی ها و ورودی ها ساختار درختی از زیرشاخصها و اقلام اطلاعاتی تشکیل می شود. به عنوان مثال جذب منابع نمی تواند به عنوان یک عدد تنها برای شعبه دریافت شود چرا که سرفصل های مختلف دارای ارزشهای متفاوتی هستند به همین دلیل منابع از اقلام و سرفصلهایی مانند سپرده های جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت و سایر اقلام تشکیل می گردد که اهمیت و وزن هر قلم متفاوت است. این اقلام در قالب زیرشاخصهای خروجی جذب منابع و در یک قالب درختی تعریف می شوند. همینطور برای تسهیلات و خدمات درخت شاخص مربوطه آنها تشکیل می شود

 

  • وزن دهی اقلام و زیرشاخصها

پس از تعریف درخت شاخصها و اقلام نیاز است که وزن هر قلم و زیرشاخص تعیین گردد تا از طریق آنها فرمول محاسبه خروجی ها و ورودی ها تعیین گردد. تعیین وزنها از دو روش کمی و کیفی انجام می شود و در صورت وجود معیارهای کیفی از طریق محاسبات و در صورت عدم وجود معیارهای کمی از روشهای کیفی و متدهایی نظیر AHPوزنهای اهمیتی معین می گردند

  • گروه بندی شعب

از آنجا که در بعضی پروژه ها واحدها یا DMU ها همگن نیستند بنابراین بعضا نیاز است که شعب همگن در قالب گروه های مختلف دسته بندی شوند و کارایی هر گروه به صورت مجزا با تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه گردد. در این پروژه نیز شعب در پنج گروه ارزیابی دسته بندی شده اند

 

اجرای سیستم نرم افزاری DEA-Master:

  • نصب و آموزش سیستم

سیستم بر روی سرورهای بانک نصب گردید و آموزش سیستم به دو گروه ادمین ها و کاربران شعبه و منطقه ارایه شد. گروه ادمین دسترسی به همه امکانات سیستم و تغییر در اطلاعات پایه و دوره را دارند علاوه بر آن اجرای دوره ای سیستم بر عهده ادمین می باشد در حالیکه کاربران در شعب وضعیت شعبه خود را تحلیل های مربوط به آن را در قابل گزارشات نموداری و کارنامه بهره وری مشاهده می نمایند.

  • تعریف اطلاعات پایه سیستم

در این مرحله همه اطلاعات لازم توسط ادمین و با نظارت کارشناسان این شرکت به سیستم تزریق می گردد. اطلاعاتی از قبیل لیست شعب، شاخصها و زیرشاخصها، فرمول نویسی شاخصها، تعیین دسترسی ها و …

  • دریافت داده های اقلام اطلاعاتی در هر دوره

سامانه با امکان اتصال به پایگاههای اطلاعاتی بانک به دیتابیس های مختلف متصل شده و اطلاعات مالی و غیرمالی در دوره ارزیابی را واکشی می نماید و بدین ترتیب نیازی به ورود اطلاعات دستی در هر دوره نخواهد بود

  • اجرای مدلها

پس ایمپورت داده های اقلام و کنترل آنها توسط ادمین، مدل های ارزیابی تحلیل پوششی داده ها اجرا می گردند

  • استخراج نتایج و گزارش به مدیریت بانک و شعب

پس از اجرای مدل نتایج در قالب گزارشها و تحلیل ها به مدیریت اعلام می گردد و پس از تایید نهایی، آماده استفاده کاربران شعب و مناطق و همچنین سایر ادارات بهره بردار خواهد بود.