بهین گستر گیتی

02144051345 – 02144054531

[email protected]

نرم افزار کارت امتیازی متوازن

یک ابزار مطمئن برای ارزیابی سازمان شما با کارت امتیازی متوزارن، نقشه استراتژی، داشبوردها، اهداف، شاخص‌ها و اقدامات

نرم افزار کارت امتیازی متوازن يكي از محصولات شركت مي باشد كه برای پياده سازي نظام ارزيابي عملكرد بر اساس روش كارت امتيازي متوازن توليد شده است. سازمان با استفاده از اين سيستم ميتواند شاخصهاي ارزيابي را در دوره هاي مختلف براي واحدهاي مختلف تعريف، محاسبه و پايش نمايد و ميزان تحقق اهداف در هر يك از بخشها و در نهايت در كل سازمان را كنترل كند.

ماژول های مختلف موجود در نرم افزار 

ویژگی های نرم افزار کارت امتیازی

ماژول کارت امتیازی متوازن

در این بخش نقشه استراتژی و اهداف کلان سازمان تعریف می شود همچنین شاخصهای کلیدی عمکلرد در هر منظر استراتژیک در سطح کلان سازمان و واحد های زیرمجموعه قابل تعریف است.  

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده که امکان پیاده سازی انواع نظام های ارزیابی عملکرد مانند روش ارزیابی متوازن، ارزیابی بخشی وظیفه ای، EFQM، کنترل و پایش پروژه ها، ارزیابی فرایند و … را فراهم می سازد.

امکانات ماژول کارت امتیازی 

 • تعریف چارت سازمانی
 • تعریف درخت شاخص به طور مجزا در سطح سازمان،
 • تعریف شاخصها در ساختار درختی
 • تعریف اجزای شاخصها
 • تعریف اقلام اطلاعاتی
 • تعریف فرمول محاسباتی شاخصها
 • تعیین مسئول هر شاخص
 • تعیین دوره ارزیابی هر شاخص
 • تعیین مقدار هدف به ازای هر دوره
 • تعیین مرزمطلوب و هشدار برای هر شاخص
 • تعیین حداقل دوره ای و حداکثر دوره ای
 • تعیین فرمول تلفیق شاخصها از دوره های کوچکتر به دوره بزرگتر

ماژول  کنترل پروژه ها و اقدامات استراتژیک

در این بخش شرکتها می توانند برنامه های عملیاتی خود را در راستای بهبود اهداف تعریف کرده و پیشرفت آنها را کنترل نمایند.

امکانات ماژول  کنترل پروژه ها و اقدامات استراتژیک

 • امکان تعریف پروژه ها و برنامه های عملیاتی
 • تعریف عنوان، تاریخ شروع و پایان برنامه ای، مدیر پروژه و مجری پروژه، دوره ارزیابی، مرز مطلوب و هشدار و بودجه
 • امکان تعریف WBS پروژه در سطوح چندگانه
 • امکان تعریف تاریخ شروع و پایان، پیشرفت برنامه ای، مسئول اجرا، بودجه و … در سطح زیر مراحل
 • امکان کنترل پیشرفت پروژه در سطح کل پروژه و زیر مراحل
 • کنترل پروژه ها از حیث انحراف عملکرد در زمان و هزینه
 • امکان اتصال پروژه ها به شاخصها و اهداف به صورت ماتریسی
 • تعیین کاربران ورود و تایید اطلاعات به تفکیک هر پروژه یا task
 • امکان تعریف ماتریس مشارکت هر پروژه و واحدهای سازمانی
 • امکان محاسبه (تاثیر)تحلیلی (correlation) روی پیشرفت پروژه و پیشرفت شاخصهای مرتبط با پروژه

این نرم افزار برای نمایش نتایج شاخص ها و اهداف روش های متنوعی را دارد 

داشبوردها به مدیران امکان می‌دهند تا با یک نگاه سریع به عملکرد کلی سازمان و همچنین جزئیات مرتبط با بخش‌های مختلف دسترسی پیدا کنند.

شرکت هایی که با آن ها افتخار همکاری داشتیم