بهین گستر گیتی

En

نرم افزار نظرسنجی

سامانه تحت وب نظر سنجی امکان تعریف و اجرای انواع نظر سنجی در سازمان را به صورت تحت وب فراهم می کند. در این سامانه مدیر سیستم می تواند انواع نظرسنجی ها و سوالات مربوط به هر نظرسنجی و انواع روشهای پاسخ دهی را تعریف کرده و پرسنل می توانند به صورت آنلاین در سایت نظرسنجی ثبت نام کرده و در نظرسنجی های فعال شرکت کنند. در نهایت مدیر سیستم می تواند انواع داشبوردها و گزارشهای آماری از نظرسنجی های انجام شده را دریافت نماید

نرم افزار نظرسنجی
تعریف فیلدهای اطلاعاتی کاربران
 • نام
 • نام خانوادگی
 • تحصیلات
 • واحد سازمانی
 • سمت

تعریف دوره های نظرسنجی

 • ویرایش دوره (تغییر بازه زمانی)
 • افزودن دوره جدید
 • حذف دوره

مدیریت کاربران

 • ویرایش  کاربر (تغییر رمز عبور یا نام)
 • افزودن کاربر جدید (همانند صفحه ثبت نام کاربر)
 • تغییر نقش کاربر (برای اختصاص کاربر به یک نظر سنجی خاص)
نرم افزار نظر سنجی
نظام پیشنهادات
تعریف فرمهای نظرسنجی
 • ویرایش نظرسنجی
 • افزودن نظرسنجی
 • حذف نظرسنجی
 • مشاهده سوالات
 • ویرایش دسترسی به نقش های خاص

تعیین دسته بندی سوالات

 • ویرایش
 • افزودن دسته بندی جدید
 • حذف دسته بندی

تعریف سوالات نظرسنجی

 • ویرایش سوال نظرسنجی (نوع سوال لیکرت یا بلی خیر یا … و یا عنوان)
 • افزودن سوال نظرسنجی
 • حذف نظرسنجی