بهین گستر گیتی

02144051345 – 02144054531

[email protected]

نرم افزار اعتبار سنجی مشتریان

از آغاز پیدایش صنعت بانکداری و اعتباردهی، تعیین اعتبار مشتریان قبل از ارایه تسهیلات و خدمات بانکی از موضوعات مهم بوده است. در مواقعی که اطلاعات سیستمی از مشتریان در دسترس نباشد بانکها با تکیه بر موضوعات کیفی و تعیین جایگاه تقریبی مشتری اقدام به سنجش اعتبار افراد حقیقی و حقوقی می نمودند. و این عدم دقت کافی منجر به افزایش مطالبات معوق و یا از بین رفتن احتمالی سرمایه ها و حجم بالای دعاوی حقوقی می شده است.

امروزه با وجود داده های کافی از عملکرد مالی و اعتباری مشتریان این مشکلات تا حدی قابل قبولی رفع  می باشد.

در این سیستم نرم افزاری متقاضیان دریافت اعتبار از بانک بر اساس پارامترهای مختلف دسته بندی و ارزیابی می شوند. همه اطلاعات مورد نیاز سیستم از طریق دیتابیس بانک، دیتای شبکه بانکی و سایر منابع داده ای بصورت سیستمی و مکانیزه دریافت می شود.


پارامترهای اصلی اعتبارسنجی

در این سیستم پارمترهای اصلی و زیرپارامترهای اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بصورت پیش فرض وجود دارد و البته قابلیت اضافه کردن، حذف، تغییر وزن اهمیتی و امتیازها در اختیار کاربر ادمین سیستم می باشد. اطلاعات پیش فرض از معیارها و پارمترها و امتیازبندی ها بر اساس مطالعات مختلف در برخی بانکهای کشور تنظیم شده اند.

مشتریان حقوقی بر اساس معیارها، پارمترها صاحب امتیاز می شوند و در نهایت رتبه اعتباری هر مشتری تعیین می گردد. و بر اساس سیاست های کلی بانک در هر طبقه اعتباری ظرفیت و میزان اعتبار تخصیصی مشخص می باشد.