سامانه مدیریت عملکرد سازمان BSC-Master

این سامانه بستر مکانیزه یکپارچه به منظور تعریف، محاسبه و پایش اهداف استراتژیک، شاخصهای عملکرد و نتیجه و کنترل پروژه ها و برنامه های عملیاتی را در سازمان و واحدهای تابعه فراهم می کند و نتایج در قالب انواع داشبوردهای مدیریتی به صورت آنلاین ارائه می گردد.  

 • امکان استفاده برای ارزیابی اهداف استراتژیک، فرایندها و واحدهای سازمانی
 • پایش اهداف و شاخصهای عملکردی در سطح سازمان و واحدهای تابعه
 • سنجش و پایش کارت امتیازی متوازن BSC واحدها
 • کنترل پروژه ها و برنامه های عملیاتی
 • پایش شاخصهای فرایندی در سازمان
 • عارضه یابی و بهبود

ماژولهای اصلی

 • ماژول تعریف کارتهای امتیازی متوازن
 • ماژول کنترل پروژه ها و اقدامات استراتژیک
 • ماژول اتصال به پایگاه های داده
 • پورتال تحت وب و داشبوردهای مدیریتی
 • ماژول عارضه یابی و ارائه راهکارهای بهبود
 • ماژول نگاشت و ارزیابی فرایندها
 • ماژول ماتریس مشارکت
 • ماژول کارت امتیازی فردی IBSC و OKR

ماژول کارت امتیازی متوازن

 • تعریف چارت سازمانی
 • تعریف درخت شاخص
 • تعریف اهداف، شاخصهای کلیدی و سنجه ها
 • تعریف اقلام اطلاعاتی و شناسنامه آنها
 • تعریف شناسنامه شاخصها (فرمول، وزن، مسئول، هدف، مزرخوب، مرز هشدار، دوره، جهت، تابع تجمیع دوره بالاتر )
 • تعیین دسترسی ورود اطلاعات

ماژول کنترل پروژه ها و اقدامات استراتژیک

 • تعریف شناسنامه پروژه شامل عنوان، تاریخ شروع و پایان برنامه ای، مدیر پروژه و مجری پروژه، دوره ارزیابی، مرز مطلوب و هشدار و بودجه
 • امکان تعریف مراحل پروژه (WBS) در سطوح چندگانه

 • امکان تعریف تاریخ شروع و پایان، پیشرفت برنامه ای، مسئول اجرا، بودجه و … در سطح زیر مراحل

 • امکان کنترل پیشرفت پروژه در سطح کل پروژه و زیر مراحل
 • کنترل پروژه ها از حیث انحراف عملکرد در زمان و هزینه
 • امکان اتصال پروژه ها به شاخصها و اهداف به صورت ماتریسی
 • امکان دریافت فایل MS-Project جهت دریافت اتوماتیک درصدهای پیشرفت
 • تعیین کاربران ورود و تایید اطلاعات به تفکیک هر پروژه یا task

ماژول اتصال به پایگاههای داده

 • امکان اتصال به انواع پایگاههای داده مانند Excel, Access, SQL, Oracle
 • تنظیم Query برای دریافت اطلاعات اقلام اطلاعاتی
 • امکان دریافت و ارسال اطلاعات از طریق وب سرویس
 • امکان دریافت دیتا از طریق فرم ساز

پرتال تحت وب و داشبوردهای مدیریتی

در این بخش انواع نمودارهای خطی، میله ای، پای چارت، گیج و … به عنوان ابزارههایی برای ساخت داشبوردهای عملکردی قابل استفاده می باشد. هر مدیر می تواند داشبورد مربوط به خود را بسازد و امکان پایش آبشاری و حرکت روی دوره های مختلف وجود دارد