درباره ما

شرکت دانش بنیان بهین گستر گیتی


شرکت بهین گستر گیتی یک شرکت مشاور در زمينه تحقيق در عمليات و راهكارهاي نوين مديريتي و ارائه ‌كننده نرم افزارهاي تصميم ساز و کاربردی براي سازمانهاي كوچك، متوسط و بزرگ می باشد و فعاليت خود را در سال 1384 شروع كرده است.

ارائه خدمات مشاوره به مديران و عملياتي نمودن راهكارهاي نوين مديريتي با استفاده از طراحي، پياده سازي و استقرار سيستمهاي نرم افزاري مرتبط در حوزه هاي برنامه ريزي استراتژيك، ارزيابي و پايش عملكرد، سنجش بهره وري و تكنيكهاي بهينه سازي در صنايع و سازمانها، فرهنگسازي استفاده از راهكارهاي مديريتي مبتني بر IT را در سازمانها و صنايع، در سرلوحه كاري شرکت قرار دارد.


your viosion our mission

تیم ما

مهندس محمد بهرامی

مدیر بازاریابی و فروش

دکتر مسعود خلیلی

مدیرعامل 

دکتر جواد قاسمی

مدیر فنی و عضو هیئت مدیره

مهندس علیرضا نیکبخت

رویس هیئت مدیره